Projektid - Soesauna Talu

Projektid

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Projekti eesmärk: Soesauna turismitalus on 2021 aasta lõpuks soe
konverentsihoone ning puhas külm- ja soe tarbevesi.

Projkti lühikirjeldus: Projekti raames paigaldataksegi Vetla külla Soesauna
turismitalu konverentsihoonele maasoojuspump, tarbevee pumbasõlm ja
veepuhastusseade. Maaküte annab külastajale paremad võimalused erinevate ja
mitmekesiste tegevuste läbiviimiseks siseruumides ning puhas joogivesi on
oluline toitlustusteenuse pakkumisel.